home>>疾病诊疗疾病诊疗

  中兽医歌诀

  addtime:2014-11-17 16:14:15edirot:

  医人医兽,本根相同。
  理出内经,源流始成。
  阴阳大义,生克五行。
  八纲四诊,圆法通融。
  寒热虚实,诊疗方明。
  脏腑分析,辩证之凭。
  神农本草,功效恢宏。
  秦人扁鹊,各科皆能。
  内外妇儿,桑梓认同。
  王良造父,马医精英。
  伯乐九方,炉火纯青。
  仲景仙师,伤寒鼎鼎。
  坐堂辩证,传世六经。
  外科宗祖,华佗誉隆。
  破腹涤肠,麻沸镇痛。
  金元四家,后人称颂。
  完素寒凉,子和速攻。
  东垣重脾,养阴丹翁。
  李君东壁,耗时毕生。
  本草纲目,药界称雄。
  温病学说,晚明初兴。
  天士又可,吴塘孟英。
  卫气营血,三焦贯通。
  活人无数,后世称宗。
  司牧安骥,兽医之灯。
  疗骥通玄,条目日增。
  马牛经典,六安元亨。
  碎金素论,七十二症。
  医门律条,其言铮铮。

  禽流感
  禽流感证本出欧,近年飘洋过亚洲。
  鸡鸭鹅鸟全危害,牧业纷纷说不休。
  传播急速来势猛,群发高死苦又愁。
  乍起国人少决策,高人俊士苦搜求。
  直与温病同终始,疫戾之瘟邪上受。
  初起伤卫首犯肺,眼肿涕流热而嗽。
  继之入气高热炽,喘咳温升赤紫头。
  邪入菌分再深进,鸡冠发紫绿便流。
  张口伸颈呼吸短,脚鳞出血更甩头。
  控防不利伤及血,脏腑衄淫真危候。
  心肌坏死肺肿大,周身衰糜费绸缪。
  肝脾肿大卵泡破,秋风扫叶归壑沟。
  速扣中医宝库门,卫气营血辩证求。
  初感入卫可汗解,透表出邪保无忧。
  到气宜清宣兼泻,适时清宣勿早谋。
  邪入少阳当和解,开达募原防滞留。
  清营凉血当在兹,阳气阴液顾护周。
  开窍息风需化裁,益气固脱莫搐抽。
  更有瘀血藏膈下,残留痰饮仔细搜。
  寒热虚实慎分处,辩证论治乃中轴。
  不可执一头到尾,此经途深无尽头。