home>>疾病诊疗疾病诊疗

  兽药歌——禽流感

  addtime:2015-12-17 10:27:26edirot:石家庄市汇丰动物保健品有限公司

  禽流感

  禽流感证本出欧,近年飘洋过亚洲。

  鸡鸭鹅鸟全危害,牧业纷纷说不休。

  传播急速来势猛,群发高死苦又愁。

  乍起国人少决策,高人俊士苦搜求。

  直与温病同终始,疫戾之瘟邪上受。

  初起伤卫首犯肺,眼肿涕流热而嗽。

  继之入气高热炽,喘咳温升赤紫头。

  邪入营分再深进,鸡冠发紫绿便流。

  张口伸颈呼吸短,脚鳞出血更甩头。

  控防不利伤及血,脏腑衄淫真危候。

  心肌坏死肺肿大,周身衰糜费绸缪。

  肝脾肿大卵泡破,秋风扫叶归壑沟。

  速扣中医宝库门,卫气营血辩证求。

  初感入卫可汗解,透表出邪保无忧。

  到气宜清宣兼泻,适时清宣勿早谋。

  邪入少阳当和解,开达募原防滞留。

  清营凉血当在兹,阳气阴液顾护周。

  开窍息风需化裁,益气固脱莫搐抽。

  更有瘀血藏膈下,残留痰饮仔细搜。

  寒热虚实慎分处,辩证论治乃中轴。

  不可执一头到尾,此径殊深无尽头。